🚒❄️ 3/2021 – Odstranění rampouchů z okapů, Košťany + Střelná

Na žádost p. Civína (správa majetku města Košťany) vyjela jednotka na odstranění rampouchů z okapů u několika budov. Nejprve hasiči odstranili rampouchy ve Střelné z bývalé budovy školy, následně na Kamenném Pahorku a poté na Mírovém náměstí. U všech budov došlo k odstranění rampouchů, které se nacházely nad vchodem do budovy. Na Mírovém náměstí došlo k odstranění i ve vjezdu do dvora a nad chodníkem, kde je větší pohyb osob. Ve všech případech se jednalo o městské budovy, kde rampouchy ohrožovaly obyvatele domů a v případě Mírového náměstí i osoby procházející do budovy pošty.

Publikováno v 2021