🚒🌳 6/2022 – Odstranění stromu z komunikace, Košťany – Nechybova

Druhým dnešním výjezdem bylo opět odstranění stromu v Nechybově ulici. Strom se nacházel v „oranžovce“. Pomocí motorové pily byl strom odstraněn a cesta byla zprůjezdněna.

Publikováno v 2022