🚒🔥 23/2022 – Požár stohu slámy, Újezdeček

Hasiči vyjeli na ohlášený požár stohu slámy. Při příjezdu na místě zasahovala jednotka HZS Teplice, kdy VZ rozhodl o kontrolovaném dohoření stohu (cca 150 balíků slámy), na který dohlížela naše jednotka do večerních hodin. Byly vytvořeny 2 útočné proudy, kterými jsme průběžně hasili místa kolem stohu. Následně došlo k rozhrabávání stohu pomocí trhacích háků a ženijního nářadí. Poté, co žár nebyl tak silný majitel začal rozhrabávat stoh pomocí traktoru a docházelo k postupnému hašení. Po vyhoření většiny stohu bylo místo kolem hromady prolito vodou a místo předáno majiteli s tím, že zbylou hořící hromadu si sám bude kontrolovat.

Publikováno v 2022