Bilancování roku 2020

Rok 2020 je za námi, a tak je na čase ho trochu zhodnotit. Každý víme, že nám ledacos dal, ale také mnohé vzal. Pro začátek bych rád věnoval vzpomínku na všechny, kteří se s námi do roku 2021 již nemohou podívat a zůstanou navždy v našich srdcích. V roce 2020 nás navždy opustili členové našeho sboru Roman Polívka, Honza Žížala a Jindra Karl. Neopustili nás však z řad hasičů v Košťanech jen oni, ale i Růžena Čiháková a koncem roku 2019 Jarda Lebeda. Čest jejich památce.

Z pohledu výjezdové jednotky bych tento rok zhodnotil jako velmi úspěšný, až nadprůměrný. Začátkem roku naše řady rozšířili 2 hasiči – Jaroslav Pliska a Martin Harang, koncem roku se pak z Honzy Janouška stal strojník a z Martina Hampla starší hasič.

Technika v posledních letech prošla výraznou obměnou, kdy nám město Košťany za podpory různých grantů a dotací vyměnilo celý vozový park. Nyní nám v garážích stojí 4 vozidla, 3 z toho byla pořízena jako nová. V roce 2020 přibyl devítimístný Ford Tranzit a Tatra 148 (na podvozku Tatry 138).

Během roku bylo dokoupeno i různé vybavení, díky kterému opět vzrostla akceschopnost naší jednotky.

I z hlediska výjezdů byl tento rok velmi nadprůměrný. Naši hasiči zasahovali celkem u 60ti různých událostí od požárů, likvidací obtížného hmyzu, vyproštění uvízlých dravců, čerpání vody po odstraňování stromů z komunikací i nad nimi.

Na začátku roku byla dokončena celková rekonstrukce šatny výjezdové jednotky, během roku pokračovaly práce na úpravách garáží, proběhla výměna starého kotle a bojleru a začala postupná příprava na nová vrata. Ta nám byla přislíbena v letošním roce, a pokud se vše podaří, možná dostane hasičárna z přední strany i nový kabát.

 

Smutnější pohled je ale u činnosti s mládeží, jelikož nám situace ohledně koronaviru nedovolila trénovat a soutěžit naplno (a ani napůl). Začátek roku probíhal standardně. V lednu jsme zahájili tréninky, a jak probíhalo postupné uzavírání všeho, museli jsme tréninky na delší dobu ukončit i my. S tím bylo samozřejmě spojeno i rušení všech soutěží a my jsme se tak v první polovině roku nezúčastnili ani jednoho závodu. Tréninky jsme ještě do letních prázdnin zahájili, ale bez soutěží to prostě nebylo ono. Situace se následně začala vyvíjet celkem dobře, a tak jsme hned v září opět začali s tréninky a stihli jsme i 4 soutěže. Pak se nám vše až do konce roku opět zastavilo.

Co se nám však ohledně mládeže podařilo, je nákup nového vybavení. Díky městu Košťany, magistrátu města Teplice a Nadaci Severočeská voda, jsme našim dětem mohli nakoupit vybavení v hodnotě necelých 120.000 Kč. Nyní už se jen dočkat toho, že toto vybavení naše mládež bude moci využívat naplno.

Dalším velkým plusem bylo rozšíření členské základny mládeže, kdy v září dorazilo 9 nových dětí. Ke konci roku jsme pak převzali klubovnu mladých hasičů, kterou jsme si uklidili a připravili na první trénink.

 

Výrazně omezena byla i činnost sboru. Rok 2020 byl volební, a tak došlo na lednové valné hromadě k menším změnám ve výkonném výboru. Patrika Klášterku nahradil Jakub Fišer, který byl zvolen jednatelem a v kontrolní a revizní radě byl Jaroslav Šaber nahrazen Martinem Flekalem. Ostatní členové zůstali beze změn. Další změna proběhla u Honzy Šaršouna, který byl zvolen na shromáždění delegátů okresu vedoucím odborné rady mládeže okresu Teplice a zároveň členem výkonného výboru OSH Teplice a členem rady mládeže Ústeckého kraje.

Když se nám v roce 2019 podařilo uskutečnit první naší zábavu, měla akce velký ohlas. Těšili jsme se na plánovanou Floriánskou zábavu v květnu a Svatováclavskou zábavu v září. Bohužel ani jednu jsme nakonec pořádat nemohli. Věříme, že další (Floriánskou – 1.5.2021) už opět pořádat budeme a vynahradíme si ty zrušené. Během roku jsme (ač jsme plánů měli poměrně dost) téměř nic neuskutečnili. Z činnosti bych mohl zmínit pouze pár věcí, které jsme stihli v době, kdy neplatilo omezení – zúčastnili jsme se brigády na opravu a označení okresních překážek v Krupce, uspořádali jsme ve spolupráci s restaurací Pramen nábor pro mladé hasiče s ukázkou techniky, vypomohli jsme se zajištěním tratě při cyklistickém závodu Sayfyho memoriálu, zajišťovali jsme ve člunu s hasiči v Zabrušanech dozor z vodní hladiny při Neckyádě a dále jsme se ve spolupráci s jednotkou účastnili dětského dne v Újezdečku, kde proběhla ukázka techniky. Dále se 7 členů našeho sboru zúčastnilo školení preventistů, které proběhlo v Mikulově.

 

Pevně věřím, že letošní rok už nám dovolí uskutečnit plány, které máme připravené a všichni se tak ve zdraví sejdeme na zábavách, soutěžích, tréninkách a různých akcích.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat především městu Košťany, jeho zastupitelům i všem v kancelářích na městském úřadě, bez kterých by naše činnost byla výrazně omezena. Poděkování patří i obci Újezdeček, která se podílela na financování Tatry 148. Společně jsme našli cestu, díky které naše spolupráce bude přínosem jak pro nás, tak pro občany sousední obce. Dále našim sponzorům, kteří nás podporují i v této nelehké době, členům sboru i jednotky za obětavou práci, dětem za jejich trpělivost, nasazení a reprezentaci našeho sboru, rodičům za jejich výbornou spolupráci a všem, kteří jsou jakýmkoliv způsobem s námi spojeni.

Jan Šaršoun

Napsat komentář