Košťanští hasiči vybojovali 3. místo v Anketě dobrovolní hasiči roku 2021

V úterý 16. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků Ankety dobrovolní hasiči roku 2021. Celým večerem všechny zúčastněné provázel Petr Rychlý, který je společně s Ondřejem Vetchým a Ilonou Csákovou patrony této ankety. Během večera vystoupila Ilona Csáková, Roman Vojtek, Tomáš Klus s kapelou a další významní hosté z řad porotců i partnerů ankety.

Naše jednotka se do letošního ročníku přihlásila s velmi náročným několikadenním zásahem na požár průmyslové haly na výrobu ubrousků v Košťanech. Odborná porota vybírala 5 finalistů z každé oblasti a mezi finalisty byla vybrána naše jednotka jako jediná z Ústeckého kraje. Následovalo hlasování, kde veřejnost zasílala hlasy pomocí SMS a na webu ankety. Po sečtení všech platných hlasů se naše jednotka nakonec umístila na nádherném 3. místě s 841 hlasy (1. místo Škvorec 1356 hlasů, 2. místo Ovčáry 1351 hlasů, 4. místo Rožmitál pod Třemšínem 830 hlasů, 5. místo Praha – Dolní Měcholupy 820 hlasů) v oblasti střed a sever Čech. V kategorii sborů pak reprezentoval náš okres Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, který se umístil na 2. místě.

Smyslem a posláním Ankety je podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v ČR, jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období (1.7.2020 – 30.6.2021) a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence požární ochrany v rámci činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Anketa je rozdělena do dvou kategorií – jednotky a sbory a dále je rozdělena na 5 oblastí – střed a sever Čech, východ Čech, jih a západ Čech, sever Moravy a jih Moravy.

Rád bych touto cestou poděkoval členům výjezdové jednotky, dále všem, kteří nás podporují a poslali nám své hlasy v této anketě a v neposlední řadě také městu Košťany, díky kterému je naše jednotka velmi dobře vybavená a tím může pomáhat na stále vyšší úrovni.