Výjezdová jednotka disponuje dalším novým vybavením díky Ústeckému kraji

Dalším zcela novým vybavením nyní disponuje naše jednotka díky programu Ústeckého kraje na podporu JSDHO a ostatních složek IZS. Vybavení v celkové hodnotě 164.898, 43 Kč podpořil Ústecký kraj částkou 138.000 Kč, zbylých 26.898,43 Kč pak poskytlo město Košťany.

Jelikož jsme několikrát zasahovali na střechách a různých částech budov, zaměřili jsme se na vybavení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Díky výše zmíněnému programu jsme pořídili 4ks polohovacích pasů, 3ks celotělových zachycovacích postrojů, 4ks slaňovací brzdy RIG, 4ks ručních blokantů, 4ks kotvících smyček a 10ks karabin HMS. Všechny tyto prostředky budou využity pro mnohem vyšší bezpečnost hasičů při zásazích.

V minulých letech jsme pořídili 2 sady vakuových dlah na nohu, krk a ruku. Nyní jsme zkompletovali celou sadu a do vozidel Scania a Renault jsme pořídili celotělovou vakuovou matraci. Vakuové fixační dlahy a matrace jsou mnohonásobně použitelnými prostředky pro šetrnou stabilizaci a fixaci poraněných částí i celého těla v požadované poloze při poskytování první pomoci. Princip vakuových dlah spočívá v tom, že sypký, přesně rozměrově a hmotnostně definovaný materiál v uzavřeném prostoru má schopnost maximálně se přizpůsobit individuálnímu tvaru těla v požadované poloze. Jakmile se vakuová dlaha připraví do požadovaného tvaru, prostor se sypkým materiálem se vakuuje a vytvoří tak dokonalý kompaktní obtisk těla ( na úrovni sádry ). Takto zafixovaný je pacient přetransportován do místa konečného ošetření, kde může být ještě v zafixovaném stavu zrentgenován, neboť tyto fixační prostředky dokonale propouštějí rentgenové paprsky. Vpuštěním vzduchu do evakuovaného prostoru je dlaha připravena k dalšímu použití.

V neposlední řadě jsme ve vozidlech Scania a Renault přešli na nový software GINA Tablet, aplikace navržená pro pomoc integrovaným záchranným složkám – policii, hasičům a záchranným službám v terénu. Systém komunikuje s operační střediskem, případně jiným PSAP/CAD systémem a poskytuje velitelům aktuální informace a nástroje pro efektivní řízení mise nebo správné rozhodování ve všech fázích zásahu. Tablet GINA významně zvyšuje efektivitu každodenních i speciálních operací, zkracuje časy dojezdu a zlepšuje úroveň spolupráce mezi jednotkami. Tablet díky integrované navigaci určuje nejrychlejší cestu k místě zásahu, přenáší aktuální informace v reálném čase během samotného zásahu, včetně možností živého streamování videa. Po zásahu lze využít získané materiály jako podklady pro tvorbu reportů. GINA Tablet dokáže s novými rozšířenými funkcemi naši běžnou činnost ještě více zjednodušit.

Dále z tohoto programu byly zakoupeny 2ks ochranných dvouvrstvých kukel, 2ks jednovrstvých zásahových obleků a 10ks multifunkčních smyček RHINOEVAC.

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje činnost hasičů, ať už se jedná o výjezdové jednotky, či sbory. Této podpory si opravdu vážíme. I díky kraji jsme se za poslední roky posunuli v akceschopnosti o velký kus dále. Poděkování samozřejmě patří i městu Košťany, díky kterému máme techniku a vybavení na vysoké úrovni.