Výjezdová jednotka disponuje novým vybavením

V úterý 13.8. dorazila do Košťan poslední část nového vybavení pro výjezdovou jednotku. Část vybavení byla hrazena Nadací Agrofert a městem Košťany, část pak Ústeckým krajem a městem Košťany.

Nadace Agrofert přispěla k pořízení šesti kusů jednovrstvých zásahových obleků a jednoho kusu izolačního dýchacího přístroje Dräger PSS 3000 s vývodem na druhou plicní automatiku. Ústecký kraj přispěl k pořízení člunu Boat 007, pěti kusů požárnických sekyrek s pouzdrem, resuscitačnímu setu (Ambuvak), vestě k záchraně osob z vodní hladiny a automatickému externímu defibrilátoru s klíčem pro děti.

Zásahové obleky budou využívány především na zásahy technického charakteru, jako například likvidace obtížného hmyzu či odstraňování ropných produktů z komunikací apod. Dýchací přístroj pak bude součástí vybavení nové cisterny Scania, ve které podle vyhlášky musí být 6ks dýchacích přístrojů. Vývod na druhou plicní automatiku umožňuje připojení druhé masky pro evakuaci osob ze zakouřeného prostředí.

O člun jsme Ústecký kraj žádali proto, že již jednotka vlastnila veškeré vybavení – podval, lodní motor, vesty, přilby, apod. Dalším vybavením pro záchranu osob z vodní hladiny je záchranná vesta, která je vybavena systémem pro rychlé odpojení. To vesty, které jednotka ve svém vybavení má, nemají. Sekyrky pak jsou součástí osobního vybavení hasiče, kdy mohou pomoct při překonávání různých překážek. O AED spolu s resuscitačním setem jsme žádali hlavně proto, že naše jednotka během roku asistuje na více akcích jako požární a zdravotnický dozor. Vybavení pro záchranu života je tedy velmi důležité.

Jednotka je tak díky Nadaci Agrofert, Ústeckému kraji a městu Košťany lépe připravena k řešení různých událostí.

Napsat komentář