V polovině dubna jsme vyrazili na víkendové soustředění mládeže

Od čtvrtka 13.4. do neděle 16.4. jsme vyrazili do České Kamenice na naše historicky první sportovní soustředění. To bylo pojato ve stylu Olympijských her. Nechybělo ani „bobříkování“- hodnocení úklidu, aktivity, jedlíka a odmlouvání. Původní venkovní plán soustředění na místním atletickém oválu nám bohužel díky počasí nevyšel, a tak jsme museli zvolit plán náhradní. 

Abychom měli co nejvíce času na sportovní disciplíny, ale i na výlety a volnější zábavu, zvolili jsme prodloužený pobyt od čtvrtka do neděle a vyrazili jsme společně vlakem. Po příjezdu na ubytovnu ve sportovní hale v České Kamenici jsme se rozdělili do pokojů a poté následovala první společná večeře v jídelně. Po večeři jsme se přesunuli do klubovny, ve které proběhlo slavnostní zahájení hasičského olympijského soustředění. Po oficiálním zahájení následovaly důležité informace pro všechny účastníky a podrobnější seznámení s programem. Následně se děti rozdělily do 4 skupin a začala výroba týmových vlajek.

 

 

 

 

 

První ranní budíček si vzali na starosti některé děti z řad starších a šlo vidět, že jsou ještě plné sil a elánu – místo v 7:00 vzbudili všechny o půl hodinky dříve. Následovala ranní hygiena, snídaně a poté jsme vyrazili na výlet na stanici profesionálních hasičů v České Kamenici. Hasičům patří velké poděkování za perfektní exkurzi. Zvídavé děti i někteří zvědaví vedoucí odcházeli s hlavami plných nových informací. Po exkurzi na stanici nás ještě hasiči vzali do svého bunkru, kde nám ukázali prostory, které používají k výcviku nositelů dýchací techniky. Následovalo povinné společné foto a cesta na oběd. Po obědě jsme měli hodinku polední klid a pak přišlo na řadu to, kvůli čemu jsme na soustředění přijeli – nácvik na sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu. Odpolední trénink v hale byl rozdělen na dvě části, kdy se mladší a starší vystřídali na štafetě dvojic a štafetě 4x60m. Dorostenci se věnovali nácviku disciplíny běh na 100m s překážkami. Mezitím proběhla samozřejmě i pauza na odpočinek a na svačinku. Po sportovním tréninku jsme společně vyrazili na večeři. Po ní jsme postupně pasovali všechny účastníky (děti i vedoucí) na hasiče a předali jim na památku trika. Následovala volná zábava, hygiena a večerka.

 

 

 

 

 

Druhý den už na dětech byla vidět menší únava – budíček proběhl podle původního plánu v 7:00. Po ranní hygieně a snídani se nám trošku umoudřilo počasí, a tak jsme vyrazili na výlet do města. Děti se rozdělily na skupinky a dostaly rozchod. Následně jsme vyrazili zpět a rovnou šli na oběd. Po obědě jsme si dali opět polední pauzičku a následoval trénink v hale. Po úvodních hrách jsme se v první polovině opět věnovali nácviku sportovních disciplín a po pauze jsme nechali dětem volnější zábavu na odpočinek. Po úklidu haly jsme šli na večeři a při cestě zpět jsme děti vypustili na dětské hřiště, které jsme měli za ubytovnou. Nutno podotknout, že si hrály nejen děti, ale i někteří vedoucí. Následovala volná zábava pro děti a přípravy na večerní program. Původní plánovanou stezku odvahy jsme nakonec přehodnotili na noční stezku s úkoly. Strašidla ale na cestě nechyběla. Po absolvování stezky si dětičky opekly buřty na ohni a přesunuli jsme se do klubovny na diskotéku a dětem jsme prodloužili večerku.

 

 

 

 

 

Poslední ráno už se nechtělo vstávat nikomu (ani vedoucím) a i přes posunutý budíček jsme museli většinu z postele „tahat“. Po snídani jsme začali balit věci a šli si s dětmi zastřílet ze vzduchovek. Mezitím došlo k přípravě vyhodnocení olympijských bobříků. Po střelbě jsme se sešli v klubovně, kde jsme nejprve vyhodnotili jednotlivce  a následně i týmy v bobříkování. Na památku si děti i vedoucí odvezli pamětní listy. Po vyhodnocení jsme společně vyrazili na společný oběd, po kterém jsme nechali děti vyblbnout na dětském hřišti. Čas strávený na soustředění se nám rychle krátil, a tak jsme hřiště museli opustit a připravovat se na odjezd domů. Po finálním úklidu jsme vyrazili na vlak a čekala nás zpáteční cesta domů.

 

 

 

 

 

Na vlakovém nádraží nás čekalo velké překvapení. Rodiče si pro vedoucí připravili úžasné přivítání, kdy rozdali všem vedoucím diplomy a dort. Za milé a nečekané přivítání rodičům patří velké poděkování.

Všichni jsme ve zdraví (až na drobnosti, které ke sportu prostě patří) přežili a soustředění si užili. Příští rok určitě vyrazíme znovu. 

Velké poděkování patří i všem účastníkům, všem vedoucím, kteří náročný program organizačně perfektně zvládli, městu Košťany za zapůjčení dodávky na odvoz materiálu a překážek a firmě ROKA komíny s.r.o., která nám bezplatně zapůjčila velký přívěsný vozík na překážky, který nám byl nepopsatelným pomocníkem.