Den dětí v MŠ Újezdeček

Po domluvě s vedením mateřské školy v Újezdečku jsme vyrazili oslavit s dětmi jejich den. Pro děti byly připraveny celkem 4 různá stanoviště. Nejprve jsme dětem provedli ukázku různého „oblečení“ u hasičů, kde jsme si připravili ukázku jak vypadá hasič při požáru, při likvidaci obtížného hmyzu, při záchraně osob z vody nebo např. při práci s chemickými látkami. Poté přišlo na řadu druhé stanoviště, kde dětem zdravotník ukázal základní první pomoc a vybavení naší jednotky na poskytování první pomoci. Třetím stanovištěm byla ukázka naší Scanie, kde jsme dětem ukázali co vše máme v automobilu k dispozici a na co se vše používá. Posledním „stanovištěm“ byla u dětí nejoblíbenější pěna.