Den za obnovu lesa, Dlouhá louka

V sobotu 16. října proběhl další ročník Dne za obnovu lesa. Tentokrát proběhl na Dlouhé louce a my jsme samozřejmě nechyběli. Vysázeli jsme několik stromků a na jednotlivých stanovištích se účastnili dalších aktivit spojených s touto akcí.