Dospělé týmy vyrazili na svoji první noční soutěž

Neleníme ani o prázdninách a ve středu jsme vyrazili na naší první noční soutěž do Štrbic. Pro všechny byla trať stejná – i ženy bežely na 3B.
Poprvé jsme se rozdělili na tým mužů a tým žen (dosud jsme běhali jako smíšená družstva).
Nejprve vyběhly ženy (poprvé na 3B) a první terč se zastavil v čase 31,09s. Druhý terč ale „sestřelen“ nebyl, a tak ženy odvezly 11.místo a neplatný pokus. Na rozdělovač jsme si půjčili posilu z Unčína, za což bychom chtěli poděkovat.
Poté šli na start muži, kteří také běželi poprvé na 3B. První terč byl sražen v čase 27,85s, druhý terč pak v čase 28,37s. Celkový čas nás zařadil na 10.místo.