V sobotu jsme s dětmi vyrazili na Rýzmburk a hledali poklad

Vládní opatření je k naší činnosti opět neúprosné, a tak jsme středeční trénink v klubovně vyměnili za výlet na zříceninu hradu Rýzmburk v Oseku. Abychom nešli „jen tak“ nahoru, děti musely během cesty splnit úkoly. Za splnění jednotlivých úkolů pak dostávaly části nápovědy, kde je ukrytý poklad. Mezi jednotlivými úkoly bylo udělat 20 dřepů, přiřadit správný obrázek ke grafické značce PO, přeskok přes překážky, ve dvojicích se svázanýma nohama překonat žebřík, určit azimut určeného bodu, doběhnout na určené místo, poskládat z fotek požární útok, naházet do určeného místa kameny a posbírat dřevo na oheň. Následně jsme dorazili na hrad, kde byla připravena hledací hra. Děti musely společně najít kužely, které byly rozmístěny po hradě a následně vyluštit tajenku a splnit úkol. Tajenka byla, aby společnými silami v týmu rozdělaly oheň, na kterém jsme si poté opekli buřty. Po opékání děti šly podle nápovědy z jednotlivých úkolů hledat poklad. Kolem něho několikrát prošly, ale nakonec ho po malé nápovědě našly. V truhle měly za odměnu různé hračky a sladkosti, které si mezi sebe rozdělily. Chvílema nám během výletu sněžilo, ale to nám vůbec nevadilo. I tak se výlet povedl.