Záchrana osob na zamrzlých hladinách

Dnešní den hasiči věnovali výcviku záchrany osob na zamrzlých hladinách. Nejprve jsme se proškolili v hasičárně a následně jsme přejeli do Oldřichova na Barboru, kde probíhala praktická část výcviku. Vyzkoušeli jsme si různé možnosti, jakým způsobem lze tonoucího člověka zachránit. Počasí nám přálo, a tak jsme měli možnost vyzkoušet i možnost, kdy led není dostatečně silný a při záchraně se boří.