Členové výjezdové jednotky

Funkční označení Funkce

odbornost

Jméno
velitel jednotky, technik OO, strojník

nositel DT, pilař, zdravotník

Jakub Fišer
zástupce velitele jednotky, strojník

nositel DT, vůdce malých plavidel, pilař

Jan Šaršoun
velitel družstva

nositel DT

Jaroslav Šaber
velitel družstva, technik technické služby, strojník

nositel DT, pilař, vůdce malých plavidel, zdravotník

Martin Vais
technik chemické služby, strojník

nositel DT, pilař

Jan Janoušek
technik strojní služby, strojník

nositel DT

Martin Dologa
strojník

pilař

Jaromír Vocásek
strojník Karel Janáček
strojník

nositel DT

Martin Hampl
starší hasič

pilař

Jaroslav Pliska
starší hasič

nositel DT, pilař

Břetislav Gajdoš
hasič Jaroslav Matas
hasič Lukáš Ličko