Členové výjezdové jednotky

Funkční označeníFunkceJméno
velitel jednotky, strojník
nositel DT, pilař
Jan Šaršoun
722 674 326
zástupce velitele, strojník
nositel DT, pilař, zdravotník
Jakub Fišer
731 406 676
velitel družstva
nositel DT
Jaroslav Šaber
velitel družstva, technik technické služby, strojník
nositel DT, pilař, vůdce malých plavidel, zdravotník
Martin Vais
technik chemické služby, strojník
nositel DT, pilař
Patrik Klášterka
strojník
pilař
Jaroslav Hampl
strojník
pilař
Jaromír Vocásek
strojník
nositel DT, pilař
Jan Janoušek
starší hasič
nositel DT, pilař
Rostislav Gajdoš
starší hasič
nositel DT, pilař
Břetislav Gajdoš
starší hasič, nositel DT
pilař
Martin Hampl
hasičMartin Harang
hasičJaroslav Plíska