Členská základna SDH – dospělí

funkční označení Příjmení, jméno funkce v SDH a JSDH délka členství

v SH ČMS (2021)

vyznamenání
1 Bartůňková Nikola člen SDH 6
2 Dřevěná Marie člen SDH 4
3 Dvořák Václav člen SDH 15
4 Dvořáková Eva člen výkonného výboru SDH 5
5 Ferencová Petra člen SDH 2
6 Fišer Jakub jednatel SDH, zástupce velitele JSDH 8
7 Flekal Martin člen kontrolní a revizní rady 2
8 Gajdoš Břetislav člen výkonného výboru SDH, starší hasič JSDH 8
9 Gothová Nikola člen SDH 2
10 Hampl Jaroslav člen SDH, strojník JSDH 4
11 Hampl Martin náměstek starosty SDH, starší hasič JSDH 4
12 Hlavačková Anna člen SDH 0
13 Huček Jindřich člen výkonného výboru SDH 2
14 Hučková Helena člen SDH 2
15 Janoušek Jan hospodář SDH, strojník JSDH 11
16 Kamenský Stanislav člen SDH 1
17 Karl Milan člen kontrolní a revizní rady 48
18 Klášterka Jaromír starosta SDH 14
19 Klášterková Lenka člen SDH 4
20 Koričarová Pavla člen SDH 4
21 Kotraba Karel člen SDH 44
22 Pelz František člen SDH 1
23 Petrselka Tomáš člen SDH 2
24 Pliska Jaroslav člen SDH, mladší hasič JSDH 14
25 Šaber Jaroslav člen SDH, velitel družstva JSDH 5
26 Šaršoun Jan vedoucí odborné rady mládeže okresu Teplice, člen krajské rady mládeže, velitel SDH, vedoucí kolektivu MH, velitel JSDH 23

27 Šlezar Jiří člen SDH 1
28 Švarcová Ivana člen SDH 2
29 Vocásek Jaromír st. člen SDH, strojník JSDH 6
30 Vocásková Veronika člen SDH 6
31 Vrcula Pavel člen SDH 2
32 Ing. Výtisk Josef člen SDH 44
33 Zajíc Zdeněk člen SDH 2
34 Žížalová Soňa člen výkonného výboru SDH 23