Členská základna SDH – dospělí

funkční označení Příjmení, jméno funkce v SDH a JSDH délka členství

v SH ČMS (2023)

vyznamenání
1 Bartůňková Nikola člen SDH 8
2 Benešová Adéla člen SDH 10
3 Dologa Martin člen SDH 1
4 Dvořák Václav člen SDH 17
5 Dvořáková Eva člen výkonného výboru SDH 7 čestné uznání SDH
6 Fišer Jakub jednatel SDH, velitel JSDH 10 čestné uznání SDH

7 Flekal Martin člen kontrolní a revizní rady 4
8 Gajdoš Břetislav člen SDH, starší hasič JSDH 10 čestné uznání SDH

9 Gothová Nikola člen SDH 4
10 Hampl Martin náměstek starosty SDH, strojník JSDH 6 čestné uznání SDH

11 Hartl Adéla člen SDH 1
12 Hlavačková Anna člen výkonného výboru SDH 2
13 Janoušek Jan člen výkonného výboru SDH, strojník JSDH 13 čestné uznání SDH

14 Kamenský Stanislav člen SDH 3
15 Karásková Monika člen SDH 1
16 Karl Milan člen kontrolní a revizní rady 50

17 Klášterka Jaromír starosta SDH 16 čestné uznání SDH

18 Klášterková Lenka člen SDH 6 čestné uznání SDH
19 Koričarová Pavla člen SDH 6 čestné uznání SDH
20 Kotraba Karel člen SDH 46
21 Laversová Simona člen SDH 1
22 Ličko Lukáš člen SDH 1
23 Matas Jaroslav 1
24 Matasová Karolína 1
25 Pelz František člen SDH 3 čestné uznání SDH
26 Petrselka Tomáš člen SDH 3
27 Pliska Jaroslav hospodář SDH, mladší hasič JSDH 7
28 Procházková Barbora 1
29 Smetana Vladimír člen SDH 1
30 Šaber Jaroslav člen SDH, velitel družstva JSDH 20
31 Šaršoun Jan člen SDH, zástupce velitele JSDH 25 čestné uznání SDH

32 Švarcová Ivana člen SDH 4
33 Vocásek Jaromír st. člen SDH, strojník JSDH 8 čestné uznání SDH
34 Vocásková Veronika člen výkonného výboru SDH 8 čestné uznání SDH
35 Vrcula Pavel člen SDH 4
36 Ing. Výtisk Josef člen SDH 46 čestné uznání SDH

37 Zajíc Zdeněk člen SDH 4