Členská základna SDH – dospělí

funkční označení Příjmení, jméno funkce v SDH a JSDH délka členství

v SH ČMS (2021)

vyznamenání
1 Bartůňková Nikola člen SDH 6
2 Dřevěná Marie člen SDH 4
3 Dvořák Václav člen SDH 15
4 Dvořáková Eva člen výkonného výboru SDH 5 čestné uznání SDH
5 Ferencová Petra člen SDH 2
6 Fišer Jakub jednatel SDH, zástupce velitele JSDH 8 čestné uznání SDH

7 Flekal Martin člen kontrolní a revizní rady 2
8 Gajdoš Břetislav člen SDH, starší hasič JSDH 8 čestné uznání SDH

9 Gothová Nikola člen SDH 2
10 Hampl Jaroslav člen SDH, strojník JSDH 4 čestné uznání SDH

11 Hampl Martin náměstek starosty SDH, starší hasič JSDH 4 čestné uznání SDH

12 Hlavačková Anna člen SDH 0
13 Janoušek Jan hospodář SDH, strojník JSDH 11 čestné uznání SDH

14 Kamenský Stanislav člen SDH 1
15 Karl Milan člen kontrolní a revizní rady 48

16 Klášterka Jaromír starosta SDH 14 čestné uznání SDH

17 Klášterková Lenka člen SDH 4 čestné uznání SDH
18 Koričarová Pavla člen SDH 4 čestné uznání SDH
19 Kotraba Karel člen SDH 44
20 Pelz František člen SDH 1 čestné uznání SDH
21 Petrselka Tomáš člen SDH 2
22 Pliska Jaroslav člen SDH, mladší hasič JSDH 14
23 Šaber Jaroslav člen SDH, velitel družstva JSDH 5
24 Šaršoun Jan vedoucí odborné rady mládeže okresu Teplice, člen krajské rady mládeže, velitel SDH, vedoucí kolektivu MH, velitel JSDH 23 čestné uznání SDH

25 Šlezar Jiří člen SDH 1
26 Švarcová Ivana člen SDH 2
27 Vocásek Jaromír st. člen SDH, strojník JSDH 6 čestné uznání SDH
28 Vocásková Veronika člen výkonného výboru SDH 6
29 Vrcula Pavel člen SDH 2
30 Ing. Výtisk Josef člen SDH 44
31 Zajíc Zdeněk člen SDH 2
32 Žížalová Soňa člen SDH 23 čestné uznání SDH