Členská základna SDH – dospělí

  Funkční označení Přijmení, jméno Funkce v SDH a JSDH délka členství v SHČMS (2020) vyznamenání
1. Bartůňková Nikola člen SDH 5  
2. Dřevěná Marie člen SDH 3  
3. Dvořák Václav člen SDH 14

4. Dvořáková Eva člen výkonného výboru SDH 4  
5. Ferenc Tomáš člen SDH 1  
6. Ferencová Petra
člen SDH
1  
7. Fišer Jakub
jednatel SDH, zástupce velitele JSDH
7
8. Flekal Martin člen kontrolní a revizní rady 1  
9. Gajdoš Břetislav člen výkonného výboru SDH, starší hasič JSDH 7
10. Gothová Nikola člen SDH 1  
11. Hampl Jaroslav člen SDH, strojník JSDH 3  
12. Hampl Martin náměstek starosty SDH, starší hasič JSDH 3  
13. Huček Jindřich člen výkonného výboru SDH 1  
14. Hučková Helena člen SDH 1  
15. Janoušek Jan hospodář SDH, strojník JSDH 10  
16. Kamenský Stanislav člen SDH 0  
17. Karl Jindřich člen SDH 25
18. Karl Milan člen kontrolní a revizní rady 47

19. Klášterka Jaromír starosta SDH 13  
20. Klášterková Lenka člen SDH 3  
21. Koričarová Pavla člen SDH 3  
22. Kotraba Karel člen SDH 43  
23. Kogutová Kamila člen SDH 1  
24. Pelz František člen SDH 0  
25. Petrselka Tomáš člen SDH 1  
26. Pliska Jaroslav člen SDH, mladší hasič JSDH 13  
27. Polívka Roman člen SDH 33
28. Šaber Jaroslav člen SDH, velitel družstva JSDH 4  
29. Šaršoun Jan vedoucí odborné rady mládeže okresu Teplice, člen krajské rady mládeže, velitel SDH, vedoucí kolektivu MH, velitel JSDH 22

30. Šaršounová Věra člen SDH 14
31. Šimková Radka člen SDH 1  
32. Šlezar Jiří člen SDH 0  
33. Švarcová Ivana člen SDH 1  
34. Vocásek Jaromír st. člen SDH, strojník JSDH 5  
35. Vocásková Veronika člen SDH 5  
36. Vrcula Pavel člen SDH 1  
37. Výtisk Josef člen SDH 43  
38. Zajíc Zdeněk člen SDH 1  
39. Žížala Jan st. člen SDH 39
40. Žížalová Soňa člen výkonného výboru SDH 22