Renault Master – DA – L1T

Dopravní automobil na podvozku Renault Master zakoupilo město Košťany na konci roku 2017. Následně bylo postupně upravováno podle potřeb hasičů a odvezeno do firmy Mototruck, která provedla vestavbu do vozidla. Poté bylo hasičům předáno do užívání 7.6.2018.

Renault je šestimístný dopravní automobil určený především pro technické zásahy a pro převoz hasičů. V prostoru osádky je umístěno vybavení jako jsou hadice, ponorné čerpadlo, suché obleky do vody, záchranné vesty a helmy na vodu, lékárnička, sorbční materiál, 4ks izolačních dýchacích přístrojů Draeger PA94, křísící přístroj Saturn Oxy, akuvrtačka, hasicí přístroje, různé nářadí a další armatury. V zadní části vozidla pak nalezneme agregáty – vysokotlaké hasicí zařízení HDL 200, kalové čerpadlo, motorový vysavač, motorová pila a další vybavení jako např. páteřní deska, ženijní nářadí, teleskopický žebřík a další. Na pochozí ploše na vozidle je pak umístěna sada nastavovacích žebříků.