Dokumenty ke stažení (mládež)

Hra Plamen

Rozdělení věkových kategorií hry Plamen pro ročník 2019/2020

Směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2016; (prezentace)

Příloha č. 1 ke Směrnici hry Plamen – Přihláška

Příloha č. 2 ke Směrnici hry Plamen – Oznámení o přestupu

Příloha č. 3 ke Směrnici hry Plamen – Protest

Obrázky na disciplínu požární útok CTIF

Obrázky na disicplínu ZPV, stanoviště Střelba ze vzduchovky – schéma stanoviště

Obrázky na disciplínu ZPV, stanoviště Základy topografie – topografické značky

Obrázky na disciplínu ZPV, stanioviště Požární ochrana – obrázky skupin hořlavých látek

Celoroční činnost dorostu

Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1. 9. 2007 včetně výkladu

Dodatek č. 1 ke Směrnici dorostu ze dne 1. 4. 2008

Dodatek č. 3 ke Směrnici dorostu ze dne 27. 8. 2013

Dodatek č. 2 ke Směrnici dorostu ze dne 4. 7. 2012

Dodatek č. 4 ke Směrnici dorostu ze dne 26. 11. 2015

Dodatek č. 5 ke Směrnici dorostu ze dne 22. 3. 2018

Testové otázky (test ve zkušebním programu)

Druhy zranění pro disciplínu ZPV

Ostatní dokumenty

Odznaky odborností:

elektronická verze odborek: MladyHasic.exe

Průvodce k plnění odznaků specializací

Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů

Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů