Mládež

Tréninky mladých hasičů probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 pro přípravku (ročníky 2016 – 2018) a od 17:00 do 18:00 pro mladší, starší a dorost (ročníky 2004 – 2015)

Tréninky probíhají buď na škvárovém hřišti v Košťanech, na dvoře hasičské zbrojnice nebo v klubovně, která se nachází v hasičské zbrojnici. V zimním období pak střídáme klubovnu s tělocvičnou ve Střelné a tréninky probíhají 1x za týden.

Pro více informací volejte vedoucího kolektivu mladých hasičů – Jan Šaršoun, 722 674 326

Složení vedoucích mládeže

Jan Šaršoun hlavní vedoucí kolektivu mladých hasičů

vedoucí II. stupně

Pavla Koričárová vedoucí III. stupně
Jaroslav Pliska
Veronika Vocásková vedoucí III. stupně
Lenka Klášterková vedoucí III. stupně
Anna Hlavačková
Jan Žížala ml. instruktor

 

Kalendář soutěží 2021