Odstranění vyvrácených stromů, Střelná

I dnes naše jednotka odstraňovala jeden vyvrácený a jeden prasklý strom ve Střelné na žádost p. Potměšila. Nacházel se nedaleko včerejšího vyvráceného stromu o kousek dál v lese. Zde byla situace o něco komplikovanější než včera, jelikož vyvrácený strom spadl na druhý strom, který vlivem tíhy napraskl a oba se zavěsily do rozdvojení dalšího stromu.
Oba stromy jsme ale postupně poslali k zemi a stromy tak již nikoho neohrožují. Odstranění stromů nebylo nahlášeno jako zásah, hasiči stromy odstraňovali v rámci výcviku.