Vyznamenání SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SH ČMS je největším sdružením dobrovolných hasičů v České republice. Následující seznam obsahuje pouze vyznamenání dle platného Statutu vyznamenání SH ČMS. Kromě těchto vyznamenání mohou organizační jednotky (sbory, okrsky, okresní či krajská sdružení) udělovat svoje vlastní medaile, např. pamětní.

Medaile SH ČMS Za věrnost (Fidelity Medal)

medaile za věrnost
shcms-za-vernost-10
10 let
shcms-za-vernost-20
20 let
shcms-za-vernost-30
30 let
shcms-za-vernost-40
40 let
shcms-za-vernost-50
50 let
shcms-za-vernost-60
60 let
shcms-za-vernost-70
70 let
shcms-za-vernost-80
80 let
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.

Čestné uznání SH ČMS (Certificate of Merit)

shcms-cestne-uznani-osh
ČU OSH
shcms-cestne-uznani-ksh
ČU KSH
shcms-cestne-uznani-ustredi
ČU SH ČMS
 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Má tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Podmínkou pro udělení ČU OSH je předchozí udělení Čestného uznání SDH.
 • Podmínkou pro udělení ČU KSH je předchozí udělení medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení ČU SH ČMS je předchozí udělení medaile sv. Floriána.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání OSH, KSH a SH ČMS vydávají až od roku 2011.
 • Lze udělit opětovně.

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci (Exemplary Work Medal)

shcms-za-prikladnou-praci
medaile za příkladnou práci

 

 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je uplynutí alespoň 5 let od získání Čestného uznání OSH, alespoň 10 let aktivní práce v SDH a věk alespoň 28 let.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy (Medal for Merit)

shcms-za-zasluhy

medaile za zásluhy
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile sv. Floriána (St. Florian Medal)

shcms-medaile-sv-floriana
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Medaile sv. Floriána : Spolkové vyznamenání a dekorace [1993-souč.]
medaile sv. Floriana
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za zásluhy a 1 rok po získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy (Medal for Exceptional Merit)

shcms-za-mimoradne-zasluhy
medaile za mimořádné zásluhy
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile sv. Floriána a 1 rok po získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Řád sv. Floriána (St. Florian Order)

shcms-rad-sv-floriana
řád sv. Floriána
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti, a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. U jednotlivců je další podmínkou věk alespoň 50 let a alespoň 30 let členství v SDH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Zasloužilý hasič (Meritorious Fireman)

shcms-zaslouzily-hasic
Zasloužilý hasič p. Kamenický – SDH Brandýs nad Labem
medaile k titulu Zasloužilý hasič
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou věk alespoň 65 let a alespoň 40 let členství v SDH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu (Medal for Merits in Upbringing)

shcms-za-zasluhy-o-vychovu
medaile za zásluhy o výchovu
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za záchranu života (Lifesaving Medal)

shcms-za-zachranu-zivota
medaile za záchranu života
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost (Bravery Medal)

shcms-za-odvahu-a-statecnost
medaile za odvahu a statečnost
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci (Medal for International Cooperation)

shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1
medaile za mezinárodní spolupráci
I. stupeň
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2
medaile za mezinárodní spolupráci
II. stupeň
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3
medaile za mezinárodní spolupráci
III. stupeň
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Záslužný řád českého hasičstva (Order for Merit of Czech Fire Fighters)

shcms-zasluzny-rad
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Záslužný Řád českého hasičstva : Spolkové vyznamenání a dekorace [1993-souč.]
záslužný řád českého hasičstva
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí “in natura”.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Čestný člen SH ČMS (Honorary Member)

shcms-cestny-clen
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Medaile Čestný člen SH ČMS : Spolkové vyznamenání a dekorace [1993-souč.]
medaile k titulu Čestný člen
SHČMS
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy SH ČMS, a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, sboru, či dobrovolného hasičstva jako celku. K SH ČMS se hlásí a svými občanskými postoji a aktivitami podporují jeho činnost a poslání.
 • Výrazem titulu je medaile a diplom.
 • Od roku 2018 titul udělují po projednání rozhodovací orgány všech stupňů (valná hromada, shromáždění delegátů nebo představitelů sborů, shromáždění delegátů nebo představitelů OSH, shromáždění starostů OSH a sjezd). Orgány, které titul udělí, vedou evidenci udělených titulů
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH – okresní sdružení hasičů,
 • KSH – krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS – výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

Medaile Za aktivní činnost v jednotce SDH obce (není medaile udělovaná SH ČMS)

jsdh-3
jsdh-2
jsdh-1
 • Uděluje starosta obce nebo starosta SDH na návrh starosty okrsku, velitele okrsku, starosty SDH, velitele SDH nebo velitele jednotky SDH.
 • Medaile III. stupně (pouze dva červené pruhy) se uděluje (a) hasičům nejdříve po 5 letech členství v jednotce SDH obce, (b) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce, nebo (c) i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 3 let k rozvoji jednotek SDH obce.
 • Medaile II. stupně (bílý pruh uprostřed) se uděluje (a) hasičům nejdříve po 3 letech po udělení medaile III. stupně, (b) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce, nebo (c) i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 5 let k rozvoji jednotek SDH obce.
 • Medaile I. stupně (žlutý pruh uprostřed).
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Zdroj: https://www.sdhsuchy.org/sbor/vyznamenani/prehled-vyznamenani/